Muat Turun Percuma
Free download whoscall app
Imbas dan Muat Turun Whoscall

Syarat Perkhidmatan

Terma Perkhidmatan Whoscall
Terma Perkhidmatan yang ditunjukkan di sini (selanjutnya dirujuk sebagai “Terma Perkhidmatan”) bertujuan untuk menguruskan log masuk dan akses anda ke laman web (selanjutnya dirujuk sebagai “Laman Web”) yang dioperasikan oleh GOGOLOOK Co., Ltd. (selanjutnya dirujuk sebagai “Syarikat”), mana-mana data, teks, carta atau bahan lain yang ditunjukkan di Laman Web, atau mana-mana maklumat yang disediakan oleh Syarikat (selanjutnya dirujuk sebagai “Kandungan Whoscall”), dan mana-mana perkhidmatan atau perisian yang dikeluarkan oleh “Syarikat” (selanjutnya dirujuk sebagai “Perkhidmatan Whoscall”, termasuk tetapi tidak terhad kepada, “Aplikasi Whoscall”, dan mana-mana perkhidmatan atau perisian yang dikeluarkan oleh “Syarikat” di bawah nama Whoscall).


Prakata
Sebelum menggunakan Perkhidmatan ini, sila fahami bahawa “Perkhidmatan Whoscall” mencari dan menyediakan anda dengan maklumat interpretatif yang diperoleh daripada dua sumber berikut: (1) maklumat awam di Internet atau yang dilisensikan oleh pangkalan data awam lain; (2) maklumat mengenai nombor telefon yang diberikan balik oleh pengguna “Perkhidmatan Whoscall”. Oleh itu, “Syarikat” tidak akan bertanggungjawab untuk menjaga kerahsiaan data peribadi yang anda dedahkan di Internet. Anda perlu memantau dan menjaga data peribadi anda sendiri. Selain itu, “Syarikat” tidak mewakili atau menjamin ketepatan kandungan maklumat mengenai nombor telefon yang diberikan balik oleh kumpulan pengguna. Anda perlu menilai ketepatan dan kebolehpercayaan maklumat tersebut secara bebas.

Sementara itu, “Syarikat” tidak memberikan jaminan terhadap situasi berikut: (1) Perkhidmatan Whoscall memenuhi keperluan anda; (2) Perkhidmatan Whoscall akan berfungsi tanpa gangguan, tepat pada masanya, selamat dan boleh dipercayai atau bebas dari kesilapan ketika menyediakan maklumat; (3) keputusan yang diakses melalui Perkhidmatan Whoscall adalah betul atau boleh dipercayai; (4) mana-mana perkhidmatan, maklumat atau maklumat lain yang diakses melalui Perkhidmatan Whoscall memenuhi jangkaan anda.

Apabila menggunakan kumpulan maklum balas yang diberi label dalam “Perkhidmatan Whoscall”, anda perlu mengelakkan penggunaan teks yang boleh dipertikaikan, dan komen yang diberi label harus sepadan dengan fakta (atau hampir sepadan dengan fakta supaya pertikaian tidak timbul). Kandungan maklum balas yang diberi label melalui perkhidmatan Whoscall hanya mewakili pengalaman dan pandangan peribadi pengguna, tetapi tidak bermakna bahawa “Syarikat” bersetuju dengan pandangan tersebut atau membuktikan komen tersebut. Anda juga perlu berjanji bahawa anda tidak akan terlibat dalam aktiviti berikut melalui perkhidmatan Whoscall: (1) penyebaran sebarang desas-desus atau anggapan, atau pembuatan kenyataan palsu; (2) kenyataan yang menghina, pembuatan cerita untuk memfitnah atau menghina orang lain, atau pencemaran nama baik orang lain; (3) sebarang kenyataan yang menghasut kesedaran etnik atau hasutan kenyataan yang menghina dan kasar; (4) sebarang kenyataan yang terlalu dipertikaikan.

Sila baca dengan teliti Terma Perkhidmatan berikut. Terma Perkhidmatan memberikan hak tertentu kepada kami dan juga menggambarkan bagaimana anda boleh menguruskan maklumat yang anda tunjukkan kepada orang lain melalui “Laman Web”, “Kandungan Whoscall” dan Perkhidmatan Whoscall. Sementara itu, sila lihat juga Dasar Privasi di laman web kami https://www.whoscall.com/ms/privacy untuk mengesahkan mesej dan petunjuk “Syarikat” mengenai pengumpulan dan penggunaan data peribadi anda.

Terma Perkhidmatan dengan jelas menentukan bagaimana anda boleh log masuk dan mengakses “Laman Web”, “Kandungan Whoscall” dan “Perkhidmatan Whoscall”. Log masuk dan akses anda ke “Laman Web”, “Kandungan Whoscall” dan “Perkhidmatan Whoscall” merupakan persetujuan anda terhadap Perkhidmatan dan Syarat, tidak kira sama ada anda seorang “ahli” atau “pengguna yang tidak berdaftar”, atau hanya seorang “pelawat” ke “Laman Web” (yang akan dirujuk sebagai “Pelawat Whoscall” selepas ini). Jika perkhidmatan Whoscall melanggar hak anda semasa mencari maklumat, sila maklumkan kepada “Syarikat” melalui privacy@gogolook.com secara sukarela. “Syarikat” akan membantu anda menyembunyikan kandungan yang berkaitan mengikut Terma Perkhidmatan berikut. Walau bagaimanapun, “Syarikat” tidak memberikan jaminan bahawa kandungan tersebut tidak akan dipaparkan semula melalui “Perkhidmatan Whoscall”.

Definisi
Untuk dengan jelas menentukan kandungan dan skop Perkhidmatan Whoscall, terma-terma khusus berikut mempunyai makna khusus berikut:

“Ahli (atau pengguna berdaftar)” merujuk kepada mana-mana pengguna Whoscall yang telah mengemukakan kepada “Laman Web” atau “Syarikat” sebarang data yang mencukupi untuk mengenalinya secara peribadi, termasuk tetapi tidak terhad kepada nombor telefon atau akaun e-mel. “Pengguna yang tidak berdaftar” merujuk kepada mana-mana pengguna Whoscall yang menerima “Perkhidmatan Whoscall” tetapi gagal mengemukakan data peribadinya. “Ahli” atau “Pengguna yang tidak berdaftar” yang menerima Perkhidmatan Whoscall akan dirujuk sebagai “Pengguna Whoscall” selepas ini. Mana-mana pihak ketiga yang melawat “Pengguna Whoscall” melalui komunikasi akan dirujuk sebagai “Pelawat Whoscall”. “Data Pengguna” merujuk kepada data yang anda pilih untuk dimuat naik ke “Perkhidmatan Whoscall”, iaitu data atau maklumat yang dihasilkan dalam proses penggunaan “Perkhidmatan Whoscall” oleh anda (termasuk tetapi tidak terhad kepada maklumat perkhidmatan yang diperoleh daripada aktiviti seperti rekod hubungan, rekod halangan, penandaan telefon, anotasi telefon, sejarah carian, kegemaran saya, dan sebagainya, yang dijalankan melalui “Perkhidmatan Whoscall”, serta pertukaran komunikasi dan data pengenalan peranti, maklumat peribadi, rekod jejak, dan mesej peribadi yang anda kemukakan atau laporkan kepada “Syarikat” atau “Perkhidmatan Whoscall” melalui fungsi seperti “Laporkan Masalah Lain”, ciri penghantaran mesej lain, atau pengemukaan lain melalui tetapan peranti). Bagi memberikan pengalaman yang lebih baik dalam menggunakan “Perkhidmatan Whoscall”, “Perkhidmatan Whoscall” juga akan mengakses laman web “Pengguna Perkhidmatan Whoscall” yang dianggarkan melalui GPS, titik akses, dan isyarat akses awam yang dicari melalui kuasa sistem yang diaktifkan oleh “Pengguna Perkhidmatan Whoscall” pada masa yang sama apabila anda menggunakan Perkhidmatan Whoscall, untuk mengesahkan skop carian Pengguna dan mengumpul maklumat asas untuk pengoptimuman perkhidmatan. “Caller ID” merujuk kepada sebarang maklumat yang boleh diakses melalui nombor telefon anda, termasuk tetapi tidak terhad kepada “Pangkalan Data Pihak Ketiga”, “Pangkalan Data Enjin Carian”, dan “Maklumat yang Dijana oleh Pengguna”. “Caller ID” juga merangkumi beberapa “Data Pengguna” yang berkaitan dengan nombor telefon. “Caller ID” mungkin mengandungi beberapa “Data Pengguna” berdasarkan pendedahan anda atau pihak ketiga. “Pangkalan Data Pihak Ketiga” merujuk kepada pangkalan data awam atau pangkalan data peribadi yang dikawal, diurus atau dijaga oleh pihak ketiga, dan “Syarikat” mungkin mengakses pangkalan data tersebut untuk menyediakan perkhidmatan yang berkaitan kepada “Pengguna Whoscall”. “Pangkalan Data Enjin Carian” merujuk kepada enjin carian awam yang dikawal, diurus atau dijaga oleh pihak ketiga, dan “Syarikat” mungkin mengakses data awam yang diperoleh melalui enjin carian untuk menyediakan perkhidmatan yang berkaitan kepada “Pengguna Whoscall”. “Kandungan yang Dijana oleh Pengguna” merujuk kepada data yang diberikan balik atau dikenal pasti oleh pengguna berdaftar, dan sebarang maklumat yang dikelaskan, maklumat yang dianalisis melalui pengenalan teknikal atau statistik, termasuk tetapi tidak terhad kepada “Maklumat yang Dijana oleh Pengguna” dan “Maklumat Amaran yang Dijana oleh Pengguna”. “De-Identifkasi” bermaksud proses yang digunakan untuk menghalang data yang telah diproses daripada mengenal pasti pihak yang berkenaan tanpa menggunakan sebarang maklumat tambahan yang disimpan secara berasingan, dan juga memastikan bahawa data peribadi tidak dapat mengenal pasti pihak yang berkenaan dengan teknologi dan ukuran tertentu. “Data penandaan komunikasi dan peralatan” merujuk kepada maklumat yang diperlukan oleh protokol komunikasi yang diakses oleh anda melalui peralatan komunikasi yang digunakan oleh anda, secara langsung atau tidak langsung, dalam proses operasi (termasuk ID rangkaian) dan maklumat yang tidak dapat mengenal pasti pihak yang berkenaan yang ditandakan atau direkodkan oleh peralatan komunikasi lain dan boleh disimpan atau dibaca oleh “Perkhidmatan Whoscall” (termasuk tetapi tidak terhad kepada nombor siri pengeluaran peralatan komunikasi), bagi menjalankan “Perkhidmatan Whoscall”. “Maklumat analisis statistik tanpa nama” merujuk kepada maklumat analisis yang dikompilasikan dan disimpulkan daripada “Data Pengguna”, “Pangkalan Data Pihak Ketiga”, “Pangkalan Data Enjin Carian”, atau “Kandungan yang Dijana oleh Pengguna” dengan menggunakan teknologi “de-identifikasi” atau kaedah statistik lain yang tidak melibatkan pengenalan data peribadi, atau fail turunan yang dibuat berdasarkan maklumat analisis tersebut yang tidak dapat mengenal pasti pihak yang berkenaan tanpa menggunakan maklumat tambahan. “Run” bermaksud memuat turun, memasang, dan mengaktifkan “Aplikasi Whoscall” untuk menggunakan fungsi-fungsi yang disediakan oleh Perkhidmatan Whoscall.

1. Keahlian dan Kelayakan
Jika anda bukan seorang “Ahli”, anda boleh melihat “Laman Web” dan mengakses “Aplikasi Whoscall”, atau kandungan atau fungsi tertentu yang disediakan kepada pengguna yang tidak terhad kepada “Ahli” oleh “Perkhidmatan Whoscall”.

Jika telefon bimbit anda memasang “Aplikasi Whoscall” dan mengaktifkannya, anda boleh mengakses aplikasi sebagai “Ahli” atau “Pengguna Tidak Berdaftar”. Jika anda menghantar data peribadi yang boleh dikenal pasti kepada sistem, “Syarikat” akan mencipta pautan antara anda dan data secara automatik. Apabila anda menggunakan “Aplikasi Whoscall”, anda berhak untuk membuat keputusan maklumat “Caller ID” sebahagian yang mungkin diedit oleh anda dan boleh diakses oleh pengguna “Perkhidmatan Whoscall” lain apabila mereka menelefon atau menghantar mesej kepada mereka. Kecuali di bawah Terma Perkhidmatan di sini dan

“Dasar Privasi” Syarikat, “Syarikat” tidak akan berkongsi maklumat telefon anda dengan mana-mana pihak ketiga dengan sengaja tanpa kebenaran anda yang nyata, selain daripada “data penandaan komunikasi dan peralatan” yang diperlukan dan boleh diakses oleh Syarikat dalam proses menyediakan “Perkhidmatan Whoscall”. Kuasa akses yang anda berikan kepada Syarikat akan berada di bawah kawalan anda, kerana anda boleh memadamkan “Data Pengguna” anda dari “Perkhidmatan Whoscall” pada bila-bila masa. (Untuk maklumat lanjut mengenai penghentian “Perkhidmatan Whoscall”, sila rujuk Bahagian 6 di sini.) Anda bersetuju untuk memberikan maklumat yang tepat, terkini, dan lengkap serta mengemaskini maklumat yang sama untuk mengekalkan ketepatan, dan kelengkapannya. Jika anda memberikan maklumat tanpa ketepatan atau kelengkapannya, anda tidak hanya bertanggungjawab atas semua risiko dan Syarikat berhak untuk menangguhkan atau menghentikan “Perkhidmatan Whoscall” anda.

2. Caller ID
Sebagai “Pengguna Perkhidmatan Whoscall”, apabila anda mencari nombor telefon melalui “Perkhidmatan Whoscall”, anda boleh mencari sumber nombor telefon secara automatik dari Pangkalan Data “Syarikat”, Pangkalan Data Pihak Ketiga, dan Pangkalan Data Enjin Carian. Jika nombor tersebut ditemui, Perkhidmatan akan mengembalikan nama atau maklumat yang berkaitan dengan nombor telefon kepada anda. Anda juga bersetuju bahawa Perkhidmatan boleh menggunakan maklumat kenalan anda pada peringkat pelanggan untuk mengenal pasti dan menilai maklumat tentang nombor telefon peribadi pada masa yang sama apabila anda menggunakan “Perkhidmatan Whoscall”.

Pemberian lesen. Antara anda dan “Syarikat”, hak milik “Data Pengguna” anda akan terus kekal pada anda. Walaubagaimanapun, perkongsian, penyerahan, atau muat naik “Data Pengguna” anda akan dianggap sebagai pemberian kepada “Syarikat” lesen global, tidak eksklusif, bebas royalti, boleh di-sublesen, dan boleh dipindahkan untuk menggunakan, menggandakan, memaparkan, dan menjalankan “Data Pengguna” anda atau menghasilkan maklumat terbitan yang berkaitan dengannya bagi membolehkan “Syarikat” menggunakan, menggandakan, memaparkan, dan menjalankan “Data Pengguna” anda atau menghasilkan maklumat terbitan yang berkaitan, dengan syarat maklumat terbitan tersebut berkaitan dengan “Laman Web” dan “Perkhidmatan Whoscall”, dan bertujuan untuk membolehkan perkhidmatan “Syarikat” disediakan kepada anda dan pengunjung “Whoscall” lain.

Anda mengakui dan bersetuju bahawa Syarikat akan menyediakan anda dan pengguna “Whoscall” lain serta “pengunjung Whoscall” dengan data terbitan yang berkaitan dengan “Laman Web” dan “Perkhidmatan Whoscall”, dan Syarikat juga berhak untuk terlibat dalam pembangunan produk, atau bekerjasama dengan pembekal atau rakan kongsi perniagaannya dalam bentuk pertukaran maklumat, berdasarkan “data tandaan komunikasi dan peralatan” atau “maklumat analisis statistik tanpa nama”, dan dengan mendekripsi data sepanjang proses, bagi mengoptimumkan “Perkhidmatan Whoscall” dan menganalisis keperluan pengguna serta aplikasi potensi “Perkhidmatan” di masa depan. Sementara itu, “Syarikat” menjamin bahawa ia tidak akan menggunakan, memberikan, atau mendedahkan maklumat tambahan yang mencukupi untuk mengenal pasti anda secara peribadi, dalam apa cara sekalipun, dalam proses pembangunan produk atau kerjasama perniagaan tersebut. Anda juga mengakui dan bersetuju bahawa Syarikat dibenarkan untuk memberikan organisasi pihak ketiga yang dibenarkan menggunakan maklumat tambahan yang berkaitan dengan anda berdasarkan hubungan kontrak atau kuasa wakil dengan akses kepada pangkalan data “analisis statistik tanpa nama” yang dibina oleh Syarikat, selagi organisasi tersebut perlu menjalankan audit atau siasatan yang diperlukan oleh undang-undang dan kontrak, untuk tujuan mengekalkan kepentingan awam atau melindungi kepentingan dan hak anda dengan sewajarnya (contohnya, pencegahan atau kawalan penipuan, pengubahan wang haram, atau jenayah lain); sementara itu, Syarikat juga dibenarkan untuk memberikan akses kepada pangkalan data “analisis statistik tanpa nama” tersebut atas permintaan mana-mana entiti polis, agensi pentadbiran, atau cawangan kehakiman, untuk tujuan yang sama.

Anda mengakui dan bersetuju bahawa anda memiliki semua hak yang diperlukan dalam “Data Pengguna” yang anda sediakan melalui “Laman Web” atau “Perkhidmatan Whoscall”. Oleh itu, anda mewakili dan menjamin bahawa: (i) mengikut Perkhidmatan dan Terma di sini, anda memiliki tajuk dan hak yang diperlukan untuk membenarkan, memberikan persetujuan, dan menyerahkan cukup untuk memberikan “Syarikat” hak untuk menggunakan “Data Pengguna”; dan (ii) “Data Pengguna” sendiri dan “Data Pengguna” yang anda gunakan untuk memaparkan, muat naik, menerbitkan, mengemukakan, atau menghantar “Data Pengguna” atau “Perkhidmatan Whoscall” di atau melalui “Laman Web” dan “Perkhidmatan Whoscall” akan bebas daripada melanggar, menyeleweng, atau melanggar hak paten, hak cipta, hak cap dagang, rahsia perdagangan, atau hak milik intelek pihak ketiga, atau melanggar privasi pemilik data atau hak lain, atau melanggar undang-undang atau peraturan.

“Perkhidmatan Whoscall” merekod dan memberikan maklum balas mengenai log carian panggilan berdasarkan nombor-nombor yang dipaparkan oleh sistem atau carian manual melalui Pangkalan Data Whoscall, termasuk penerima yang mungkin dikenal pasti, tempoh akses, dan lokasi. Ini bertujuan untuk mengoptimumkan pengalaman anda dalam menggunakan “Perkhidmatan Whoscall”. Sila ambil perhatian bahawa jika anda melanggar jaminan tersebut dan menyebabkan pihak ketiga memulakan tuntutan atau tindakan bantahan terhadap “Syarikat” atau anda, anda akan bertanggungjawab secara undang-undang dan menggantirugi “Syarikat” atas semua kerugian yang ditanggung oleh “Syarikat” sehubungan dengan perkara tersebut.

3. Gunakan “Perkhidmatan Whoscall”
untuk mengurus dan mengakses data dari Pangkalan Data “Syarikat”

Bagi melindungi hak pengguna, “Syarikat” akan mengemaskini “Caller ID” ke pangkalan data secara berkala. Sebagai “Pengguna Whoscall”, kecuali dinyatakan di sini, anda boleh meminta “Syarikat” untuk menyembunyikan maklumat jika diperlukan, dan “Syarikat” akan memproses permintaan anda dalam masa 30 hari.

(1) Permintaan untuk menyembunyikan hasil carian: “Perkhidmatan Whoscall” hanya menerima kes yang disyaki melanggar privasi berdasarkan undang-undang perlindungan maklumat peribadi yang berlaku di pelbagai wilayah. “Caller ID” anda yang dicari oleh “Perkhidmatan Whoscall” dari sumber awam melalui Internet akan disembunyikan, dan ia akan meminta agar tidak dipaparkan atau dibuat tersedia kepada pengguna “Whoscall” lain melalui “Perkhidmatan Whoscall”. Jika terdapat maklumat peribadi dalam maklumat yang anda dedahkan di rangkaian yang dilanggar atau palsu, anda boleh menghantar e-mel ke privacy@gogolook.com dan mengikuti prosedur serta mengemukakan aduan mengikut arahan. Jika maklumat peribadi tersebut tidak diragui setelah pemeriksaan oleh “Syarikat”, “Syarikat” akan menyembunyikan maklumat peribadi yang dilanggar atau palsu berdasarkan aduan dalam masa 30 hari mengikut Artikel 13 Undang-Undang Perlindungan Maklumat Peribadi Republik China (R.O.C.). Namun, jika maklumat tersebut bukan maklumat peribadi, “Syarikat” tidak akan menerima permintaan tersebut.

(2) Permintaan untuk menyembunyikan “Maklumat yang Dijana oleh Pengguna”: Maklumat yang Dijana oleh Pengguna. “Syarikat” memberikan akses kepada “Pengguna Perkhidmatan Whoscall” untuk berkongsi panggilan yang diterima dan menghantar maklum balas serta peringatan kepada “Syarikat”. “Syarikat” berhak menggunakan hasil maklum balas yang diberikan oleh “Pengguna Perkhidmatan Whoscall” sebagai asas maklumat untuk memberi amaran kepada “pengguna perkhidmatan Whoscall” lain agar mengenal pasti nombor panggilan semasa menggunakan perkhidmatan. Oleh itu, seorang “Pengguna Perkhidmatan Whoscall” harus bertindak secara objektif dan tidak berat sebelah ketika memberikan maklumat balas dan mengelakkan memberikan maklumat palsu atau maklumat yang mungkin tidak boleh didedahkan kepada “Syarikat”. “Syarikat” berhak menyembunyikan atau menghapuskan sebarang maklum balas palsu atau tidak adil atau Maklumat yang Dijana oleh Pengguna.

“Perkhidmatan Whoscall” akan mengambil tindakan berikut berdasarkan aduan yang anda laporkan di privacy@gogolook.com mengikut arahan, mengikut klasifikasi berikut: Di mana “Maklumat yang Dijana oleh Pengguna” mengandungi maklumat yang salah: Maklumat yang salah bermaksud bahawa maklumat nama yang diberikan tidak sama dengan pemegang nombor sebenarnya. Setelah menerima aduan pengguna, “Syarikat” akan menjalankan pemeriksaan dan menghubungi nombor yang mengandungi maklumat yang salah. Setelah pengesahan, “Syarikat” akan mengemas kini dan mengubah maklumat yang salah dengan serta-merta.

Di mana “Maklumat yang Dijana oleh Pengguna” mengandungi pendapat subjektif peribadi dan komen yang mengandungi kata-kata yang memfitnah atau memalukan: Setelah menerima aduan pengguna, “Syarikat” akan mengubah dan mengeluarkan maklumat tersebut. “Syarikat” akan menambah kata-kata yang memfitnah atau memalukan ke dalam senarai penapis kami untuk mengelakkan berulangnya kejadian yang sama.

(3) Permintaan untuk menyembunyikan “Maklumat Amaran yang Dijana oleh Pengguna”, dan lain-lain: Maklumat Amaran yang Dijana oleh Pengguna. Berdasarkan model panggilan, mesej, dan maklumat awam, sistem eksklusif Syarikat mungkin dapat mengenal pasti beberapa panggilan dan mesej sebagai yang tidak diingini oleh beberapa atau lebih “Pengguna Berdaftar”. Kecuali dinyatakan di sini, “Perkhidmatan Whoscall” tidak akan memenuhi “Permintaan untuk Menyembunyikan Maklumat” secara sukarela berkenaan dengan entiti, syarikat, atau individu yang memberikan panggilan jualan atau promosi atau sebarang jenis panggilan atau mesej yang dikenal pasti sebagai tidak diundang oleh pengguna.

Syarikat akan menjalankan pemerhatian dalam masa 30 hari selepas anda menghantar e-mel ke privacy@gogolook.com, dan mengikut arahan serta mengemukakan aduan, dan kemudian akan menyembunyikan maklumat tersebut setelah tamat tempoh 30 hari yang dinyatakan. Walau bagaimanapun, jika selepas Syarikat menyembunyikan nombor yang dipertikaikan, ia masih dikesan sebagai “Maklumat Amaran yang Dijana oleh Pengguna”, “Syarikat” tidak memberikan jaminan bahawa maklumat tersebut tidak akan dipaparkan semula. Jika demikian, Caller ID yang tidak diingini akan terus dipaparkan kepada pelbagai “Pengguna Perkhidmatan Whoscall”.

(4) Permintaan untuk mengubah atau menyembunyikan “Pangkalan Data Pihak Ketiga”: Setelah menerima permintaan untuk “mengubah atau menyembunyikan maklumat”, “Syarikat” berhak meminta pengguna untuk terus dengan pengesahan telefon dan memberikan bukti dokumentari yang berkaitan dan kemudian menerima permintaan tersebut setelah pengesahan. “Syarikat” tidak memiliki kawalan ke atas pangkalan data pihak ketiga. Oleh itu, nombor telefon anda dan maklumat yang berkaitan tidak akan diubah atau dihapuskan dari pangkalan data pihak ketiga yang mungkin memiliki maklumat anda hanya berdasarkan “permintaan untuk mengubah atau menyembunyikan maklumat” yang dikemukakan oleh anda kepada “Perkhidmatan Whoscall”. “Permintaan untuk mengubah atau menyembunyikan maklumat” hanya mewakili bahawa maklumat anda akan diubah atau tidak akan dipaparkan dalam maklumat yang disediakan oleh “Perkhidmatan Whoscall”.

Sekiranya anda mempunyai sebarang soalan untuk mengenal pasti pendedahan maklumat panggilan, sila hubungi pusat pemprosesan data “Whoscall” di privacy@gogolook.com. Sila ambil perhatian bahawa penghantaran “permintaan untuk mengubah atau menyembunyikan maklumat” tidak mewakili bahawa nombor telefon anda akan diubah atau dihapuskan dari semua pangkalan data “Syarikat”. Contohnya, “Syarikat” akan mengekalkan maklumat untuk memenuhi permintaan anda. Sila ambil perhatian bahawa “Syarikat” berhak membuat keputusan dan menerima cara untuk memproses maklumat tersebut secara mutlak.

4. Pengubahsuaian
“Syarikat” berhak untuk mengubah, menukar, menghentikan atau mengakhiri “Laman Web” atau “Perkhidmatan Whoscall” atau mengubah Terma Perkhidmatan pada bila-bila masa atas budi bicara. Jika “Syarikat” mengubah Terma Perkhidmatan di sini, kami akan memaparkan pengubahannya di “Laman Web” atau memberitahu anda melalui e-mel, dan juga akan memuat naik “Tarikh Kemaskini” ke laman utama Laman Web. Jika anda terus log masuk atau mengakses “Laman Web” atau “Perkhidmatan Whoscall” selepas “Syarikat” memaparkan pengubahannya di “Laman Web” atau memberitahu anda yang sama, anda bersetuju untuk menerima Terma Perkhidmatan yang telah diubah. Jika anda tidak bersetuju dengan Terma Perkhidmatan yang telah diubah, anda harus menghentikan akses kepada “Laman Web” dan “Perkhidmatan Whoscall” dengan serta-merta.

5. Bil dan yuran
Bagi kebanyakan pengguna, perkhidmatan “Whoscall” adalah percuma. Terma Perkhidmatan mengenai yuran dan pembayaran, jika ada, akan berbeza bergantung pada jenis telefon yang anda gunakan, “Pembekal Perkhidmatan Telefon” anda, dan versi “Perkhidmatan Whoscall” yang anda gunakan. Syarikat mungkin mengembangkan lebih banyak “Perkhidmatan Whoscall”. Sementara itu, jika terdapat sebarang Terma Perkhidmatan mengenai yuran dan pembayaran, “Syarikat” akan menunjukkan maklumat yang berkaitan secara lengkap dan mencukupi. “Syarikat” tidak akan meminta anda untuk memberikan kaedah pembayaran sehingga anda bersetuju dengannya.

Kami berhak untuk mengubah, menukar, menghentikan atau mengakhiri Perkhidmatan atau mengeluarkan Perkhidmatan dengan kandungan dan versi yang berbeza, dari semasa ke semasa dan dengan alasan. Anda juga bersetuju bahawa kami berhak menetapkan dasar harga yang berbeza bergantung pada kandungan/versi yang berubah atau berbeza dalam Perkhidmatan selepas pengumuman awam (termasuk tetapi tidak terhad kepada, peningkatan atau kenaikan caj). Anda mengakui dan bersetuju bahawa kecuali diterbitkan oleh Syarikat, akses berterusan anda kepada perkhidmatan asal atau perkhidmatan tambahan selepas kami menerbitkan perubahan dasar harga (tidak berkaitan dengan peningkatan atau kenaikan caj untuk perkhidmatan asal atau pengaktifan semula dasar harga berkenaan dengan perkhidmatan tambahan) akan membentuk persetujuan anda terhadap dasar harga yang diterbitkan oleh kami dan untuk membayar yuran perkhidmatan seperti yang dipersetujui oleh kami. Anda dengan ini menyatakan bahawa anda adalah pemilik atau pemegang lesen peranti tanpa wayar yang digunakan untuk mengakses “Aplikasi Whoscall”, dan anda berkuasa untuk meluluskan sebarang yuran yang berkenaan. Anda mengakui dan bersetuju bahawa selain daripada yuran “Perkhidmatan Whoscall”, mesej dan kadar pemindahan data daripada “Pembekal Perkhidmatan Mudah Alih” anda mungkin menimbulkan yuran tambahan. Bagi yuran yang berkenaan dan sebarang cukai serta caj lain yang mungkin timbul akibat penggunaan “Laman Web” dan “Perkhidmatan Whoscall”, penggunaan awal anda terhadap yang sama akan membentuk persetujuan anda untuk membayar yuran secara keseluruhan. Selain daripada yang dinyatakan dalam Terma Perkhidmatan di sini atau dasar caj “Syarikat”, semua yuran yang telah anda bayar akan tidak dapat dikembalikan, dan juga tidak boleh dipindahkan ke nombor telefon lain. Semua yuran dan cukai yang berkenaan hendaklah dibayar dalam dolar US. Selain daripada yang dinyatakan dalam Terma Perkhidmatan di sini atau dasar caj “Syarikat”, anda bersetuju bahawa “Syarikat” boleh mengubah yuran dan caj “Perkhidmatan Whoscall” pada bila-bila masa, atau menambah tajuk yuran baru dari semasa ke semasa, dengan syarat “Syarikat” akan memberi anda notis terlebih dahulu mengenai perubahan yuran dan caj. Jika berkenaan, anda boleh membayar yuran yang berkenaan, sebarang cukai, dan caj lain (yang seterusnya dirujuk sebagai “Versi Dibayar oleh Pembekal Perkhidmatan Mudah Alih”) untuk “Perkhidmatan Whoscall” melalui “Pembekal Perkhidmatan Mudah Alih” anda. Jika anda membeli “Versi Dibayar oleh Pembekal Perkhidmatan Mudah Alih”, ini bermakna anda telah memperoleh kebenaran perkhidmatan daripada “Versi Dibayar oleh Pembekal Perkhidmatan Mudah Alih”, dan “Pembekal Perkhidmatan Mudah Alih” akan mengenakan yuran kepada anda untuk “Perkhidmatan Whoscall”, sementara perkhidmatan ini masih dilesenkan dan disediakan oleh “Syarikat”. Hubungan pembelian anda dengan “Pembekal Perkhidmatan Mudah Alih” diatur oleh terma dan syarat “Pembekal Perkhidmatan Mudah Alih” tersebut. Oleh itu, sebarang pertikaian berkaitan dengan penagihan yang berkaitan dengan “Pembekal Perkhidmatan Mudah Alih” harus dibangkitkan dengan mereka, kerana “Syarikat” tidak akan mengendalikan isu-isu ini. Dengan menggunakan mana-mana perkhidmatan melalui “Versi Dibayar oleh Pembekal Perkhidmatan Mudah Alih”, anda bersetuju bahawa “Pembekal Perkhidmatan Mudah Alih” boleh bertukar maklumat akaun telekomunikasi anda, nombor telefon, dan butiran langganan dengan “Syarikat”, dan “Syarikat” boleh menggunakan maklumat ini untuk menentukan status “Versi Dibayar oleh Pembekal Perkhidmatan Mudah Alih” anda. Jika anda gagal membayar yuran “Perkhidmatan Whoscall” dengan tepat pada masanya, atau mustahil bagi “Perkhidmatan Whoscall” untuk mengakses maklumat yang diberikan oleh anda untuk memproses transaksi anda, “Syarikat” berhak, atas budi bicaranya, untuk menangguhkan akses anda kepada “Perkhidmatan Whoscall”. Jika sebarang pembayaran tidak dibuat dalam masa 30 hari selepas ia menjadi hutang, “Syarikat” berhak, atas budi bicaranya seniri, untuk menghapuskan “Data Pengguna” anda dan menghentikan “Perkhidmatan Whoscall” anda secara sukarela.

6. Pengakhiran
Jika anda melanggar mana-mana peruntukan di sini, “Syarikat” berhak untuk menghentikan kuasa anda untuk mengakses atau log masuk ke “Laman Web”, “Kandungan Whoscall” dan “Perkhidmatan Whoscall”. Jika ini berlaku, “Syarikat” akan berhenti menggunakan “Data Pengguna” yang anda berikan dengan serta-merta. “Syarikat” berhak untuk mengubah atau mencabut log masuk dan akses anda ke “Laman Web”, “Kandungan Whoscall” dan “Perkhidmatan Whoscall”, atau menangguhkan “Perkhidmatan Whoscall” daripada menggunakan “Data Pengguna” anda secara keseluruhan atau sebahagiannya, pada bila-bila masa tanpa notis. Kecuali dinyatakan di sini, jika anda melanggar “Terma Perkhidmatan” dan dengan itu menyebabkan “Syarikat” menghentikan atau mencabut kuasa akses anda ke “Laman Web”, “Kandungan Whoscall” dan “Perkhidmatan Whoscall”, anda perlu memikul semua bayaran yang perlu dibuat mengikut “Terma Perkhidmatan” atau dasar caj “Syarikat”. Anda boleh berhenti menggunakan “Aplikasi Whoscall” pada bila-bila masa. Jika anda hanya memadam “Aplikasi Whoscall” dari telefon bimbit anda, “maklumat pengguna” atau “Caller ID” anda tidak akan dipadamkan dari “Laman Web” atau “Perkhidmatan Whoscall”, kerana apabila anda memadam aplikasi dari telefon bimbit anda, “Syarikat” tidak akan menerima sebarang notis tentang tindakan anda. Oleh itu, pemadaman “Aplikasi Whoscall” tidak mencukupi untuk mewakili bahawa anda telah berhenti menggunakan “Laman Web” atau “Aplikasi Whoscall”. Jika seorang “Pengguna Berdaftar” ingin mengeluarkan “Data Pengguna” beliau, beliau harus mengeluarkannya melalui fungsi “Pemadaman Akaun” dalam “Aplikasi Whoscall”, dengan syarat pengguna berbayar tidak akan diberi bayaran balik untuk sebarang prabayaran yang dibuat sebelum pemadaman.

7. Hak Milik Whoscall
Hak milik, tajuk, dan kepentingan dalam “Laman Web”, “Kandungan Whoscall”, dan “Perkhidmatan Whoscall” adalah hak eksklusif yang terletak pada “Syarikat” dan pemberi lesennya, kini dan pada masa depan. “Laman Web”, “Kandungan Whoscall”, dan “Perkhidmatan Whoscall” dilindungi di bawah undang-undang Republik China (R.O.C.) dan undang-undang negara lain mengenai hak paten, hak cipta, hak cap dagang, dan hak-hak berkaitan lain. Kecuali dinyatakan di sini, anda tidak boleh menghasilkan semula, menyebarkan, mengubah, mengkompilasi, memberi kuasa, melaksanakan, mengeluarkan, menjual, memindahkan, memaparkan secara awam, menghantar secara awam, menghasilkan karya turunan, atau menggunakan dengan cara lain “Laman Web”, “Kandungan Whoscall”, dan “Perkhidmatan Whoscall”. Anda tidak boleh menggunakan “Laman Web”, “Kandungan Whoscall”, dan “Perkhidmatan Whoscall” di laman web lain untuk tujuan apa pun, atau mengaitkan kandungan tersebut dengan laman web tersebut. “Data Pengguna” tidak termasuk kandungan, nombor telefon, aduan, komen, atau catatan yang anda sumbangkan kepada “Laman Web” atau laman web lain yang dioperasikan oleh “Syarikat”. Jika anda mengemukakan atau melepaskan sebarang mesej atau komen dalam bentuk elektronik melalui “Perkhidmatan Whoscall”, anda secara automatik bersetuju untuk memberikan “Syarikat” lesen global, tidak eksklusif, bebas royalti, boleh di-sublesen, dan boleh dipindah, berkenaan dengan mesej dan komen, untuk menggunakan, menghasilkan semula, menyebarkan, mengubah, menyesuaikan, mengkompilasi, memberi kuasa, melaksanakan, menerbitkan, melepaskan, memindahkan, berkomunikasi, memaparkan secara awam, menghantar secara awam, menghasilkan karya turunan, atau menggunakan dengan cara lain “mesej” anda dalam apa jua bentuk atau medium atau dengan apa jua teknologi, yang wujud sekarang atau akan dibangunkan pada masa depan. Tambahan lagi, anda bersetuju untuk mengecualikan hak ekonomi anda. Bagi mematuhi undang-undang, “Syarikat” berhak untuk mengumpulkan atau memadam mesej atau komen, secara keseluruhan atau sebahagian, walaupun “Syarikat” tidak diwajibkan untuk memantau atau mengkaji komen seseorang. “Syarikat” tidak bertanggungjawab terhadap ketepatan, kelengkapannya, kecukupan, kesahan, atau kesesuaian kandungan atau mesej yang disediakan oleh anda atau orang lain. Sementara itu, “Syarikat” tidak akan mengesahkan, meluluskan, menyokong, menggalakkan, atau bersetuju dengan mesej atau komen yang dikemukakan oleh orang lain. Tanggungjawab undang-undang yang berkaitan akan ditanggung oleh anda atau orang yang mengemukakan mesej atau komen tersebut secara eksklusif.

8. Aplikasi Whoscall
Berdasarkan Terma Perkhidmatan ini, “Syarikat” bersetuju untuk memberikan anda lesen yang tidak eksklusif dan tidak boleh dipindahkan untuk menjalankan “Aplikasi Whoscall” pada telefon bimbit yang anda diluluskan untuk memiliki dan gunakan, bagi membolehkan anda menggunakan “Perkhidmatan Whoscall”. Lesen tersebut tidak memberikan anda hak untuk memasang dan menggunakan “Aplikasi Whoscall” pada mana-mana telefon bimbit yang bukan dimiliki oleh anda atau dilesenkan kepada anda. “Syarikat” akan mengekalkan hak dalam “Aplikasi Whoscall”

“Aplikasi” yang tidak diberikan secara tegas kepada anda di bawah Terma Perkhidmatan. Bagi tujuan Terma Perkhidmatan di sini, salinan “Aplikasi Whoscall” yang anda gunakan telah dilesenkan oleh “Syarikat”, dengan syarat bahawa anda tidak boleh menjual, memindahkan, atau menggunakan salinan tersebut untuk tujuan komersial. Anda memiliki telefon bimbit di mana “Aplikasi Whoscall” telah dimuat turun. Walaubagaimanapun, hak milik salinan “Aplikasi Whoscall” masih tetap terletak pada “Syarikat”, termasuk mana-mana hak harta intelek yang ada.

Anda mengakui bahawa “Syarikat” berhak untuk membangunkan dan mengeluarkan sebarang peningkatan kepada “Aplikasi Whoscall” dan untuk mengemas kini aplikasi secara automatik atau dalam bentuk elektronik. Anda mengakui dan bersetuju dengan kecukupan dan kesahan peningkatan “Aplikasi Whoscall” yang dibuat oleh “Syarikat” pada telefon bimbit anda, dan juga bersetuju untuk tidak membuat sebarang tuntutan terhadap “Syarikat” berkenaan dasar peningkatan yang berkaitan. Anda mengakui bahawa “Terma Perkhidmatan” akan dipakai kepada sebarang peningkatan “Aplikasi Whoscall”, kecuali peningkatan tersebut akan dikenakan lesen secara berasingan.

Jika anda memusnahkan atau memadamkan salinan mana-mana “Aplikasi Whoscall” yang dimiliki atau dikawal oleh anda, anda akan mengakhiri lesen yang diberikan oleh “Syarikat” kepada anda untuk menggunakan “Aplikasi Whoscall”. Jika anda melanggar mana-mana peruntukan di sini, lesen yang diberikan di bawah “Terma Perkhidmatan” akan dibatal secara automatik, tanpa mengira sama ada anda menerima pemberitahuan daripada “Syarikat”.

9. Dasar Iklan Komersial
Anda mengakui dan bersetuju bahawa Syarikat boleh memaparkan mesej iklan undang-undang di halaman “Aplikasi Whoscall” untuk terus mengekalkan perkhidmatan percuma yang disediakan oleh Whoscall. Syarikat berusaha untuk memilih sumber iklan yang selamat dan boleh dipercayai, rangkaian penyiaran undang-undang, dan rakan kongsi iklan untuk memastikan iklan Whoscall yang dipaparkan adalah selamat dan boleh dipercayai, yang tidak akan menjejaskan integriti akses kepada “Perkhidmatan Whoscall”. Syarikat akan berusaha untuk melindungi pengalaman pengguna Whoscall mengenai “Perkhidmatan Whoscall” daripada terjejas.

Syarikat memiliki maklumat kuning undang-undang dan awam, serta bahan halaman kuning yang dikenal pasti oleh pengguna secara sukarela. Syarikat akan mengklasifikasikan dan mengenal pasti maklumat yang berkaitan berdasarkan jenis perkhidmatan, wilayah geografi, ciri-ciri, kumpulan umur yang berkenaan, dan tahap penggunaan seperti yang disediakan oleh peniaga halaman kuning tersebut, untuk membantu Whoscall menunjukkan kandungan iklan yang mungkin memuaskan minat dan keperluan anda. Apabila seorang “Pengguna Whoscall” menggunakan Perkhidmatan Whoscall, termasuk tetapi tidak terhad kepada, mencari nombor telefon, mencari balik nombor telefon, dan perkhidmatan lain oleh Whoscall, Whoscall akan memaparkan iklan di halaman hasil carian anda dan antara muka perkhidmatan lain.

Untuk meningkatkan kualiti perkhidmatan dan mengoptimumkan kualiti iklan, anda bersetuju bahawa Syarikat berhak merakam dan menganalisis kandungan iklan yang diakses oleh anda selepas pengasingan identiti anda, tertakluk kepada kebenaran anda, untuk menyediakan perbelanjaan iklan untuk pemasaran semula secara eksklusif untuk minat dan keperluan anda berdasarkan analisis sistematik eksklusif Syarikat, mencegah anda daripada menonton iklan yang sama berulang kali, membetulkan kandungan iklan yang tidak menyenangkan, dan menunjukkan iklan yang berkaitan dengan anda.

10. Larangan
Anda bersetuju untuk tidak terlibat dalam mana-mana aktiviti berikut apabila anda mengakses atau log masuk ke “Laman Web”, “Kandungan Whoscall”, dan “Perkhidmatan Whoscall” atau “Data Pengguna”:

1.) Memuat naik, mengeluarkan atau menghantar teks, gambar atau data yang (i) palsu atau menyesatkan, (ii) memfitnah; (iii) mencabuli privasi orang lain; (iv) lucah, pornografi atau menggugat; (v) mempromosikan prasangka, diskriminasi kaum atau kebencian, atau membahayakan mana-mana individu atau kumpulan; (vi) melanggar hak orang lain, termasuk tetapi tidak terhad kepada hak harta intelek; atau (vii) melanggar mana-mana undang-undang atau peraturan yang berkenaan, atau menggalakkan sebarang pelanggaran potensi, atau merupakan sebarang tindakan yang boleh dikenakan tindakan sivil.

2.) Log masuk, mengganggu atau mengakses “Laman Web”, sistem komputer “Syarikat”, atau kawasan-kawasan yang tidak boleh didedahkan dalam sistem “Syarikat” dan pembekal-pembekalnya;

3.) Cuba meneroka, mengesan atau menguji kemungkinan meretas mana-mana sistem atau rangkaian, atau menguatkuasakan sebarang langkah keselamatan atau pengesahan identiti;

4.) Menggunakan enjin carian, perisian, alat, medium, peranti atau mekanisme selain daripada perisian atau enjin carian yang disediakan oleh “Syarikat” atau pelayar laman web pihak ketiga yang diterima oleh “Syarikat” (contohnya Google Chrome atau Microsoft Internet Explorer), dalam cubaan untuk log masuk, mencari atau mengakses “Laman Web”, “Kandungan Whoscall” dan “Perkhidmatan Whoscall” atau “Data Pengguna”;

5.) Menghantar e-mel yang tidak dikenali atau e-mel sampah, atau menghantar e-mel pengiklanan, surat berantai, atau mesej tentang kempen promosi produk atau perkhidmatan tanpa persetujuan terlebih dahulu daripada “Syarikat”;

6.) Memuat naik atau memalsukan mana-mana tajuk paket TCP/IP atau sebahagian daripadanya dalam mana-mana e-mel atau siaran akhbar, atau menggunakan “Laman Web”, “Kandungan Whoscall” dan “Perkhidmatan Whoscall” atau “Data Pengguna” dengan cara apa pun untuk menghantar maklumat yang boleh dikenalpasti yang tidak dibenarkan dan diubah, palsu atau palsu;

7.) Cuba mendekod, membongkar, mendekompilasi, atau melakukan kejuruteraan balik ke atas, sebarang perisian yang digunakan untuk memberikan akses kepada “Laman Web”, “Kandungan Whoscall” dan “Perkhidmatan Whoscall” atau “Data Pengguna”;

8.) Menghasilkan semula (selain daripada muat turun atau pemasangan) atau mengubah suai “Aplikasi Whoscall”, termasuk tetapi tidak terhad kepada, menambahkan fungsi-fungsi baru atau menyesuaikan aplikasi dengan cara lain untuk mengubah operasi “Aplikasi Whoscall”;

9.) Memindahkan, mensublesen, menyewa atau meminjam, atau mengedarkan dengan cara lain, “Aplikasi Whoscall” kepada mana-mana pihak ketiga;

10.) Membuat fungsi-fungsi “Aplikasi Whoscall” tersedia kepada orang lain dengan cara apa pun, termasuk tetapi tidak terhad kepada, memuat naik “Aplikasi Whoscall” ke mana-mana rangkaian atau perkhidmatan perkongsian fail, atau melalui mana-mana hos, pembekal perkhidmatan aplikasi, entiti perkhidmatan, Saas atau perkhidmatan lain;

11.) Mengganggu atau cuba campur tangan dalam akses mana-mana “Pengguna Perkhidmatan Whoscall”, hos atau rangkaian, termasuk tetapi tidak terhad kepada, mengedarkan virus, mengatasi, menyalahgunakan, atau menghantar e-mel sampah ke “Laman Web”; atau

12.) Menyatakan dengan salah atau memperdayakan bahawa anda mempunyai sebarang hubungan dengan mana-mana individu atau entiti.

Aktiviti-aktiviti tersebut disyaki melanggar isu-isu hak cipta dan keselamatan rangkaian. “Syarikat” berhak dan akan menjalankan penyiasatan dan memulakan tindakan undang-undang mengikut undang-undang. “Syarikat” akan bekerjasama dengan pihak berkuasa penguatkuasa undang-undang yang kompeten untuk menuntut mana-mana individu yang melanggar “Terma Perkhidmatan” atau undang-undang. Anda mengakui bahawa “Syarikat” tidak berkewajiban untuk memantau log masuk atau akses anda ke “Laman Web”, “Kandungan Whoscall” dan “Perkhidmatan Whoscall” atau “Data Pengguna”. Bagi operasi “Laman Web”, “Syarikat” berhak mengambil tindakan yang relevan untuk memastikan pematuhan anda terhadap “Terma Perkhidmatan”, atau undang-undang dan peraturan lain, atau sebarang perintah dari mahkamah, pihak berkuasa pentadbiran atau pihak berkuasa kerajaan lain.

11. Maklum balas
“Syarikat” menggalakkan “Ahli” untuk menilai dan menguji “Laman Web”, “Kandungan Whoscall” dan “Perkhidmatan Whoscall”, serta memberikan maklum balas, komen, dan cadangan kepada “Syarikat”. Anda memberikan “Syarikat” lesen bukan eksklusif, boleh sublesen, bebas royalti, dan kekal untuk menghasilkan, menggunakan, menjual, menggandakan, mengubah, mengeluarkan, dan menjalankan maklum balas, komen, dan cadangan yang diberikan oleh anda. Menurut “Terma Perkhidmatan”, tiada hak atau kelulusan dalam “Laman Web”, “Kandungan Whoscall”, dan “Perkhidmatan Whoscall” akan diberikan kepada anda melalui lesen tersebut.

12. Pautan
“Laman Web” mungkin menggabungkan pautan dengan laman web pihak ketiga atau sumber maklumat lain. Anda mengakui dan bersetuju bahawa “Syarikat” tidak akan bertanggungjawab atas perkara berikut: (1) ketersediaan atau ketepatan mana-mana laman web atau sumber maklumat selain daripada “Laman Web”; atau (ii) kandungan, produk atau perkhidmatan mana-mana laman web atau sumber maklumat selain daripada “Laman Web”. Perkhidmatan yang disediakan oleh “Laman Web” untuk mengakses laman web atau sumber maklumat selain daripada “Laman Web”, jika ada, tidak akan membentuk jaminan “Syarikat” terhadap kandungan, produk atau perkhidmatan yang disediakan oleh mana-mana laman web atau sumber maklumat selain daripada “Laman Web”. Anda dengan ini mengakui bahawa anda bertanggungjawab terhadap penggunaan anda terhadap mana-mana laman web atau sumber maklumat selain daripada “Laman Web”, selain daripada risiko yang timbul daripadanya, secara mutlak.

13. Gunakan dengan risiko sendiri
Anda perlu memikul sebarang risiko yang mungkin timbul daripada log masuk dan akses kepada “Laman Web”, “Kandungan Whoscall”, dan “Perkhidmatan Whoscall” atau “Data Pengguna”. “Syarikat” tidak akan bertanggungjawab atas sebarang kerosakan, kehilangan data, atau kerugian lain yang disebabkan kepada sistem komputer atau peranti mudah alih anda akibat log masuk atau akses kepada “Laman Web”, “Kandungan Whoscall”, dan “Perkhidmatan Whoscall” atau “Data Pengguna”. Apabila anda mula menggunakan “Perkhidmatan Whoscall”, anda bersetuju bahawa “Syarikat” mempunyai hak untuk mencari “Caller ID” dan “Data Pengguna” anda, termasuk tetapi tidak terhad kepada, di bawah kebenaran daripada pembekal pihak ketiga dan pengendali perkhidmatan mudah alih.

Anda mengakui dan bersetuju bahawa anda tidak akan bergantung kepada “Laman Web”, “Kandungan Whoscall”, dan “Perkhidmatan Whoscall” atau “Data Pengguna” untuk membuat sebarang keputusan. Anda juga mengakui dan bersetuju bahawa anda bertanggungjawab untuk penyelenggaraan, sandaran, dan perlindungan “Data Pengguna” anda dengan sepenuh kuasa.

14. Penafian
“Syarikat” akan menggunakan kandungan “Laman Web”, “Kandungan Whoscall”, dan “Perkhidmatan Whoscall” sebagaimana adanya, tanpa sebarang jaminan atau syarat yang nyata atau tersirat. Anda dengan jelas mengakui dan bersetuju bahawa anda akan menggunakan “Laman Web”, “Kandungan Whoscall”, dan “Perkhidmatan Whoscall” atau “Data Pengguna” atas risiko anda sendiri, termasuk kualiti yang memuaskan, prestasi, ketepatan, dan usaha daripadanya. Tanpa menghadkan yang terdahulu, anda dengan jelas menolak sebarang jaminan “Syarikat” terhadap dagangan atau kesesuaian, ketepatan, ketiadaan gangguan, atau ketidakpatuhan “Laman Web”, “Kandungan Whoscall”, dan “Perkhidmatan Whoscall” atau “Data Pengguna”, dan juga sebarang jaminan dan syarat “Syarikat” terhadap proses atau tujuan transaksi.

“Syarikat” tidak akan membuat sebarang jaminan terhadap ketiadaan gangguan “Laman Web”, “Kandungan Whoscall”, dan “Perkhidmatan Whoscall”, atau pematuhan “Laman Web”, “Kandungan Whoscall”, dan “Perkhidmatan Whoscall” atau “Data Pengguna” dengan keperluan anda, atau persekitaran perkhidmatan yang tidak terganggu, selamat, atau bebas dari ralat, dan pembetulan kecacatan yang berkaitan.

“Syarikat” juga tidak memberikan jaminan terhadap kualiti mana-mana produk, perkhidmatan, atau data yang diakses melalui “Laman Web”, “Kandungan Whoscall”, dan “Perkhidmatan Whoscall”, atau ketepatan, ketepatan masa, keaslian, kelengkapannya, atau kebolehpercayaan mana-mana data yang diakses melalui “Laman Web”, “Kandungan Whoscall”, dan “Perkhidmatan Whoscall” atau “Data Pengguna”. Kecuali dinyatakan di sini, sebarang cadangan atau data, lisan atau bertulis, yang diakses oleh anda daripada “Syarikat” atau melalui “Laman Web”, “Kandungan Whoscall”, dan “Perkhidmatan Whoscall” atau “Data Pengguna” tidak akan membentuk sebarang jaminan. Jika perkhidmatan tersebut adalah cacat, anda perlu menanggung semua kos yang berkaitan dengan penyelenggaraan, pembaikan, atau pembetulan yang diperlukan.

15. Pampasan
Anda perlu menggantirugi dan membebaskan “Syarikat” serta pengarah, penyelia, pengurus, pekerja, dan ejennya daripada sebarang kerosakan dan perbelanjaan yang ditanggung akibat tuntutan, permintaan, pertikaian, obligasi, kerosakan, kerugian, dan perbelanjaan pihak ketiga yang berpunca daripada log masuk atau akses anda ke “Laman Web”, “Kandungan Whoscall”, dan “Perkhidmatan Whoscall” atau “Data Pengguna”, atau “Caller ID” yang diberikan oleh anda, atau daripada pelanggaran anda terhadap “Terma Perkhidmatan”, termasuk tetapi tidak terhad kepada semua perbelanjaan undang-undang dan perakaunan yang munasabah.

16. Pembatasan Liabiliti
Sejauh yang dibenarkan oleh undang-undang yang berkenaan, “Syarikat” tidak akan bertanggungjawab terhadap sebarang kecederaan peribadi, atau kerosakan insidental, istimewa, konsekuensi atau hukuman, termasuk tetapi tidak terhad kepada, sebarang kerugian keuntungan, kehilangan data, gangguan perniagaan atau gangguan perniagaan lain atau kerugian yang disebabkan oleh akses anda ke “Aplikasi Whoscall”, atau yang sama disebabkan oleh log masuk/akses atau kegagalan log masuk/akses ke “Laman Web”, “Kandungan Whoscall”, dan “Perkhidmatan Whoscall”, tidak kira sama ada berdasarkan jaminan, kontrak, tort atau sebarang keperluan undang-undang lain, atau sama ada “Syarikat” telah diberitahu mengenai kemungkinan kecederaan atau kerosakan tersebut.

Anda mengakui bahawa “Syarikat” tidak akan bertanggungjawab terhadap kerosakan berikut: (1) aktiviti fitnah, menghina, atau haram ahli lain atau pihak ketiga, dan sebarang kerosakan yang berpunca daripada aktiviti tersebut akan ditanggung oleh anda; (2) kandungan pihak ketiga yang dimuat naik atau dimuat turun daripada “Laman Web”, atau melalui “Perkhidmatan Whoscall”; (3) kerosakan yang disebabkan oleh akses kepada “Caller ID” anda; atau (4) sebarang pertikaian atau kesan yang timbul antara anda dan pihak ketiga daripada akses anda ke “Laman Web”, “Kandungan Whoscall”, dan “Perkhidmatan Whoscall”.

Anda bersetuju bahawa kerosakan yang timbul daripada akses anda ke “Laman Web”, “Kandungan Whoscall”, dan “Perkhidmatan Whoscall” atau “Data Pengguna”, jika ada, yang perlu dibayar oleh “Syarikat” kepada anda mengikut “Terma Perkhidmatan” atau undang-undang hanya akan dipakai apabila kerosakan tersebut disebabkan oleh “Laman Web”, “Kandungan Whoscall”, dan “Perkhidmatan Whoscall” dengan sengaja atau secara cuai, dan jumlah yang lebih tinggi antara US$100 atau bayaran yang telah dibuat oleh anda kepada “Syarikat” untuk akses ke “Laman Web”, “Kandungan Whoscall”, dan “Perkhidmatan Whoscall” dalam bulan berlakunya kerosakan. Keperluan mengenai had kerosakan tersebut akan menjadi elemen asas yang membentuk hubungan kontrak/perkhidmatan antara anda dan “Syarikat”.

17. Pemisahan
Jika mana-mana peruntukan di sini dianggap tidak sah atau tidak boleh dikuatkuasakan, peruntukan-peruntukan lain di sini akan terus berkuat kuasa.

18. Pengecualian
Kegagalan ”Syarikat” untuk melaksanakan atau menguatkuasakan mana-mana hak atau kepentingan yang diperlukan di bawah “Terma Perkhidmatan” tidak akan membentuk penggecualian terhadap hak atau kepentingan tersebut.

19. Undang-undang dan bidang kuasa
Apabila “Syarikat” telah menyediakan terjemahan versi bahasa Cina bagi “Terma Perkhidmatan” (yang selanjutnya dirujuk sebagai “Versi Cina”), “Versi Cina” akan mengawal hubungan antara “Pengguna Perkhidmatan Whoscall” dan “Syarikat”. Sekiranya terdapat pertentangan antara “Versi Cina” dan terjemahan lain, peruntukan dalam “Versi Cina” akan diberikan keutamaan berbanding terjemahan lain. Pertikaian undang-undang yang timbul daripada akses anda ke “Laman Web”, “Kandungan Whoscall” dan “Perkhidmatan Whoscall”, jika ada, akan diperintah oleh undang-undang Republik China Taiwan tanpa melibatkan permohonan undang-undang dalam hubungan sivil dengan warga asing. Anda juga bersetuju bahawa pertikaian tersebut akan dikemukakan ke mahkamah daerah Taipei, Republik China Taiwan, pada peringkat pertama.

20. Perjanjian Keseluruhan
“Terma Perkhidmatan” akan membentuk perjanjian keseluruhan antara anda dan “Syarikat” berhubung dengan “Laman Web”, “Kandungan Whoscall”, dan “Perkhidmatan Whoscall”, dan akan mengatasi sebarang perjanjian terdahulu antara anda dan “Syarikat”