Muat Turun Percuma
Free download whoscall app
Imbas dan Muat Turun Whoscall

Dasar Privasi

GOGOLOOK Co., Ltd. (yang seterusnya dirujuk sebagai “Syarikat”) dengan ini menyediakan “Dasar Privasi Whoscall” (yang seterusnya dirujuk sebagai “Dasar”) untuk membantu anda memahami dasar dan prosedur kami mengenai pengumpulan, penggunaan, dan pendedahan data peribadi yang kami akses daripada pengguna Laman Web Whoscall https://www.whoscall.com/ms (“Laman Web") dan perkhidmatan atau perisian yang disediakan olehnya (“Perkhidmatan Whoscall”, termasuk tetapi tidak terhad kepada “Aplikasi Whoscall”, dan siri perkhidmatan atau perisian yang berkaitan yang dikeluarkan oleh kami).

Sila lihat Terma Perkhidmatan “Syarikat” di https://www.whoscall.com/ms/terms untuk maklumat lanjut mengenai cara menguruskan data yang anda pilih untuk diserahkan kepada “Perkhidmatan Whoscall”.

“Dasar” ini akan dipakai kepada data yang dihantar oleh pengguna kepada kami melalui “Perkhidmatan Whoscall” dan maklumat terbuka yang dipaparkan oleh kami pada pengguna apabila pengguna mengakses “Perkhidmatan Whoscall”.

“Dasar” ini mungkin akan diubah dari semasa ke semasa. Sekiranya terdapat perubahan bahan dalam Dasar, kami akan memaparkan Dasar baru di “Laman Web” atau memberi anda pemberitahuan melalui “Aplikasi Whoscall”. Kami mencadangkan agar anda mengkaji semula “Dasar” secara berkala untuk mengesahkan jika ada sebarang perubahan.

1. Definisi

Sekiranya tidak dinyatakan dalam “Dasar”, terma yang digunakan dalam “Dasar” akan mempunyai maksud seperti yang ditakrifkan dalam “Syarat Perkhidmatan” Syarikat. Data yang “Syarikat” akan meminta untuk disediakan akan merangkumi beberapa data yang akan dikenal pasti sebagai “Data Peribadi”. “Data Peribadi” termasuk alamat e-mel anda, nombor telefon (untuk mengesahkan peranti anda melalui kata laluan sekali pakai (OTP) atau untuk mengesahkan status bil anda), SMS dan MMS (jika anda menghantar SMS atau MMS melalui fungsi SMS atau MMS Whoscall; fungsi MMS hanya untuk Pengguna yang menghantar MMS, tiada pengumpulan foto atau audio, atau penyediaan untuk tujuan lain), foto (untuk melaporkan masalah atau kesilapan kepada Whoscall, digunakan semata-mata untuk menyelesaikan isu Pengguna, tiada penggunaan lain dibenarkan), senarai kenalan mudah alih (untuk mengenal pasti nombor telefon kenalan mudah alih anda), rekod klik dan carian dalam aplikasi, log runtuhan, diagnostik, data prestasi aplikasi, dan ID peranti. Selain itu, “Syarikat” mengumpul rekod pembelian (tidak termasuk nombor kad kredit, nombor CVV) dan maklumat bil lain untuk pengguna yang berlangganan. Perlu diingat bahawa keluasan Perkhidmatan Whoscall akan bergantung pada data peribadi yang anda berikan. Jika data peribadi tertentu tidak disediakan, fungsi Perkhidmatan Whoscall mungkin terhad.

2.Tujuan “Syarikat” untuk Pengumpulan Data, Data yang Dikumpul dan Penggunaan

(1)Tujuan “Syarikat” untuk Pengumpulan Data

Pengumpulan data termasuk data dari “Pengguna Whoscall”, “Pengunjung Whoscall”, “Pangkalan Data Pihak Ketiga”, “Pangkalan Data Enjin Carian”, dan “Kandungan yang Dijana oleh Pengguna”. Data Pengguna yang dikumpulkan dari Pengguna termasuk, dalam aplikasi: alamat e-mel, nombor telefon (pilihan), SMS dan MMS (jika anda menghantar SMS atau MMS melalui fungsi SMS atau MMS Whoscall), foto (untuk melaporkan masalah atau kesilapan kepada Whoscall), senarai kenalan mudah alih (untuk mengenal pasti nombor telefon kenalan mudah alih anda), rekod klik dan carian dalam aplikasi, log runtuhan, diagnostik, data prestasi aplikasi, dan ID peranti. Selain itu, “Syarikat” mengumpul rekod pembelian (tidak termasuk nombor kad kredit, nombor CVV) untuk pengguna yang berlangganan; dan dalam laman web: bilangan pengguna, statistik sesi, lokasi geografi yang hampir tepat, maklumat pelayar dan peranti. Data Pengguna yang dikumpulkan akan tersedia kepada “Laman Web” dan “Perkhidmatan Whoscall” yang dipersetujui oleh Pengguna dalam terma dan syarat perkhidmatan, selaras dengan tujuan berikut: A. untuk meningkatkan kecekapan dan mengoptimumkan atau memperbaiki “Perkhidmatan Whoscall”, dan, selagi dibenarkan di bawah terma dan syarat perkhidmatan, untuk tujuan lain yang konsisten dengan perlindungan data peribadi dan privasi. B. sebagai rujukan penting untuk penyiasatan dan penyelesaian masalah sedia ada, peningkatan kualiti perkhidmatan asas, dan penyelidikan dan pembangunan fungsi baru di masa depan. C. untuk memasarkan produk atau perkhidmatan “Syarikat”, membangunkan atau menyediakan perkhidmatan peribadi eksklusif kepada pengguna, dan menghantar kandungan iklan yang anda sukai. D. untuk memenuhi keperluan perniagaan Syarikat yang lain: pembangunan produk atau perkhidmatan baru, komunikasi maklumat atau berita terkini mengenai produk lain Syarikat, penyimpanan rekod dalaman, atau pematuhan terhadap undang-undang dan perintah kerajaan.

(2) Data yang Dikumpul oleh “Syarikat” dan Penggunaan

Data peribadi yang dikumpul oleh “Syarikat” termasuk kategori A hingga F yang disenaraikan di bawah, selain daripada log akses untuk akses oleh “Pengguna Berdaftar” ke “Perkhidmatan Whoscall” dan data atau maklumat yang dihasilkan daripada prosedur berkaitan, atau “Data Tidak Dapat Dikenalpasti” yang berkaitan dengan anda yang dibaca daripada “pertukaran komunikasi dan penandaan peralatan” dalam peranti komunikasi yang anda gunakan. Walaupun “Data Tidak Dapat Dikenalpasti” itu tidak dapat mengenal pasti anda, sekiranya data yang sama digabungkan dengan data lain yang dapat mengenal pasti anda secara langsung atau tidak langsung (contohnya, gabungan dengan alamat dan kod pos anda), ia akan menjadi sebahagian daripada “Data Peribadi” anda.

A. “Data Pengguna” bermaksud maklumat yang disimpan dalam telefon anda yang dihantar melalui sistem operasi dan pelayar anda berdasarkan kuasa akses dengan persetujuan terlebih dahulu, dan maklumat yang anda pilih untuk dimuat naik ke “Perkhidmatan Whoscall” dengan persetujuan anda untuk Pengoptimuman Pengalaman Pengguna “Perkhidmatan Whoscall” yang bertujuan untuk meningkatkan dan membangunkan perkhidmatan berkaitan, termasuk tetapi tidak terhad kepada nombor telefon anda sendiri dan log carian atau log halangan, tanda atau nota mengenai panggilan yang berkaitan dengan anda, lokasi GPS atau kualiti perkhidmatan komunikasi yang dianggarkan atau dinilai oleh sistem secara bebas melalui akses anda ke “Perkhidmatan Whoscall”, dan log carian kata kunci yang mungkin anda gunakan dalam “Perkhidmatan Whoscall” dan sejarah pembelian anda dalam Perkhidmatan tersebut.

Sementara itu, untuk mengenal pasti pengunjung Whoscall yang melawat atau mengakses peranti anda, anda perlu mengemukakan senarai kenalan, senarai kegemaran, dan senarai halangan anda, bagi membantu “Perkhidmatan Whoscall” memberikan maklum balas kepada anda dengan segera untuk tujuan carian dan pengenalan Caller ID.

Tambahan lagi, apabila pengguna “Whoscall” memberikan maklum balas mengenai sebarang masalah tentang program dan menunjukkan sebarang perkara yang berkaitan melalui “Laporkan masalah lain” atau fungsi penghantaran lain dalam “Aplikasi Whoscall”, “Perkhidmatan Whoscall” akan menggunakan maklumat peribadi dan mesej peribadi yang dikemukakan oleh pengguna di sini (termasuk tetapi tidak terhad kepada maklumat peranti, log panggilan, dan mesej, dan lain-lain lagi) .

B. “Maklumat Hubungan”. Bagi menggunakan sepenuhnya perkhidmatan teras Whoscall, anda perlu bersetuju untuk berkongsi maklumat hubungan seperti nama dan nombor. Ini dapat membantu kami mengaktifkan fungsi pencari identiti penelefon dan mengoptimumkan perkhidmatan anti-spam kami. Kami tidak akan mendedahkan sebarang maklumat peribadi anda di luar perkhidmatan Whoscall. Whoscall bertanggungjawab terhadap keselamatan data pengguna, oleh itu kami menggunakan teknologi enkripsi berganda: AES, algoritma enkripsi simetri di hujung pengguna, dan sesi yang dienkripsi SSL semasa pemindahan data. Semua maklumat pengguna yang anda berikan akan dikumpulkan menjadi data analisis statistik tanpa boleh dikenal pasti. Kami amat ketat dengan data pengguna dan akan melindungi privasi dan keselamatan anda dengan sebaiknya. Whoscall tidak akan menjual atau mendedahkan data anda secara haram kepada pihak ketiga di luar perkhidmatan Whoscall. Beberapa kebenaran hanya diminta untuk menyediakan perkhidmatan produk yang lebih baik dan kukuh. Anda boleh membatalkan dan menolak untuk terus memberikan sebarang kebenaran pada bila-bila masa yang anda ingini, tetapi skop penuh perkhidmatan produk akan terhad sebagai hasilnya.

C. Caller ID “Caller ID” bermaksud kandungan yang dikemukakan melalui pilihan anda (termasuk tetapi tidak terhad kepada maklumat yang anda kemukakan kepada kami secara sukarela) dan sebarang maklumat lain yang anda berikan kepada Gogolook untuk ID “Pengguna Whoscall”. Anda bersetuju bahawa “Syarikat” boleh mengkaji dan membaca “Format SMS Caller ID” dalam telefon anda, bagi memberikan anda maklumat tentang pengendali telekomunikasi yang menyediakan perkhidmatan kepada penelefon anda. Data tersebut akan dipaparkan pada “Caller ID Whoscall” dalam bentuk nombor telefon anda, termasuk tetapi tidak terhad kepada nama anda, nombor telefon dan sebarang maklumat hubungan lain yang anda berikan. Anda juga boleh memilih untuk memberikan “Data Peribadi” tambahan dalam “Data Caller ID Peribadi Whoscall” anda.

D. Data Peribadi Pihak Ketiga Anda bersetuju bahawa Syarikat boleh mengumpul data peribadi anda daripada pihak ketiga. Pihak ketiga termasuk subsidiari Syarikat, rakan kongsi, pembekal perkhidmatan mudah alih atau rakan kongsi Syarikat. Apabila pengguna memohon atau mengakses “Perkhidmatan Whoscall” melalui akaun yang didaftarkan melalui mana-mana rakan kongsi Syarikat, Syarikat akan mengumpul dari rakan kongsi data seperti e-mel dan nombor telefon bimbit anda, status langganan, dan data lain yang diperlukan oleh Perkhidmatan, bagi memastikan ketepatan ID anda.

E. Data Tidak Dapat Dikenalpasti Anda bersetuju,atau bersetuju dalam terma dan syarat perkhidmatan, bahawa “Syarikat” boleh mengumpul atau memproses data tentang anda tetapi secara individu tidak dapat mengenalpasti anda secara langsung, seperti sambungan Internet anda, alamat IP anda, lokasi anda, peralatan yang anda gunakan untuk mengakses Laman Web kami, dan maklumat lain tentang penggunaan Laman Web (secara kolektif “Data Tidak Dapat Dikenalpasti”).

F. Data Teknikal dan Pengumpulan Data Automatik Apabila anda mengakses “Laman Web” atau berinteraksi dengan beberapa perkhidmatan yang disediakan oleh kami, atau anda diberikan atau memberikan maklum balas mengenai beberapa maklumat terbuka oleh Syarikat semasa akses anda ke “Perkhidmatan Whoscall”, sebagai “Pengguna Berdaftar”, “Pengguna Tidak Berdaftar” atau “Pengunjung Whoscall”, pelayan kami akan merakam secara automatik beberapa data yang diterima atau dihantar semasa akses anda ke “Perkhidmatan Whoscall” atau disebabkan oleh “Perkhidmatan Whoscall”, supaya kami dapat mengumpul maklumat perkhidmatan yang berasal dari arahan mengenai akses anda kepada atau penerimaan maklumat melalui “Perkhidmatan Whoscall”, atau disimpan atau direkodkan semasa akses anda ke mana-mana item lain yang disediakan oleh “Perkhidmatan Whoscall”, dengan syarat maklumat perkhidmatan tersebut akan dikumpulkan dalam bentuk “data yang tidak dapat dikenalpasti”. Dengan berbuat demikian, “Syarikat” boleh meningkatkan “Perkhidmatan Whoscall” dan juga memastikan bahawa Perkhidmatan boleh didapati oleh anda dan memenuhi keutamaan peribadi anda. Syarikat juga menghargai sokongan anda terhadap pengoptimuman dan pengalaman Perkhidmatan Whoscall.

Sementara itu, kami mungkin mengumpul maklumat, termasuk tetapi tidak terhad kepada alamat IP anda dan maklumat terperinci mengenai pelayar anda, dengan cara yang tidak dapat mengenal pasti pihak yang berkenaan, melalui teknologi “de-identification” yang mencukupi untuk menghapuskan maklumat tambahan yang dapat mengenal pasti pihak yang berkenaan, dan menggunakan kuki yang disimpan dalam pelayar anda (fail teks berukuran kecil, yang akan disimpan dalam PC anda apabila anda melayari laman web; Syarikat boleh membaca maklumat yang disimpan dalam kuki untuk menjejaki tingkah laku anda di laman web apabila anda melayari laman web tersebut lagi) secara automatik, atau menerima maklumat korelatif yang boleh diakses oleh Syarikat kerana akses anda ke “Perkhidmatan Whoscall,” seperti item, jenis, dan frekuensi maklumat yang diberikan oleh “Perkhidmatan Whoscall” kepada anda. Anda bersetuju bahawa maklumat korelatif tersebut, yang tidak dapat mengenal pasti pihak yang berkenaan secara khusus, harus dianggap sebagai “data yang tidak boleh dikenal pasti.” Maklumat korelatif sedemikian boleh membantu kami mengkaji dan mengumpul statistik maklumat peribadi yang tidak dapat dikenal pasti untuk meningkatkan kualiti “Perkhidmatan Whoscall” dan menyesuaikan Perkhidmatan (termasuk tetapi tidak terhad kepada iklan dan kandungan yang berkaitan dengan keutamaan anda).

Jika anda tidak menerima pengumpulan, pemprosesan, dan penggunaan maklumat korelatif oleh “Syarikat,” anda boleh memilih untuk berhenti menerima program daripada kami melalui saluran perkhidmatan pelanggan, tetapi anda mungkin tidak dapat menggunakan “Perkhidmatan Whoscall” sepenuhnya atau sebahagiannya.

Untuk tujuan penyelenggaraan, kami akan menghubungkan maklumat pengguna yang dikumpul oleh kami ke pelayan kami atau ke pelayan pusat yang dikelola oleh subkontraktor pihak ketiga, dan mengintegrasikan, termasuk tetapi tidak terhad kepada maklumat tentang alamat IP pengguna, sistem operasi, sistem laman web, jenis dan edisi pangkalan data, dan maklumat yang diberikan oleh “Perkhidmatan Whoscall” kepada pengguna, bagi memasukkan maklumat serupa yang mungkin diperlukan oleh pengguna sebagai rujukan tambahan semasa akses mereka ke Laman Web.

3. Perkongsian dan Pendedahan Data

Sebarang mesej atau komen dan laman web yang berkaitan yang anda kongsi dalam blog perniagaan atau aplikasi “Syarikat” mungkin didedahkan kepada orang awam. Sebarang data yang anda pilih untuk berikan dalam mesej atau komen anda akan mencerminkan tahap maklumat yang anda harapkan pengguna lain ketahui tentang anda. Gogolook mencadangkan agar anda menggunakan nama anonim dan melindungi data sensitif. Sementara itu, “Syarikat” juga menggalakkan “Pengguna Whoscall” mempertimbangkan dengan teliti data peribadi mereka yang akan didedahkan dalam mesej atau komen mereka.

(1) Kompilasi Data dan Data yang Tidak Boleh Dikenal Pasti “Syarikat” akan menggabungkan “Data Pengguna” dan “Caller ID” anda dengan data Pengguna Whoscall lain ke dalam “maklumat analisis statistik tanpa nama” yang tidak dapat mengenal pasti pihak yang berkenaan, melalui teknologi “de-identification”. Sejauh mana ia perlu untuk mengekalkan keselamatan maklumat anda, berkenaan dengan data pengguna yang diberikan oleh anda kepada “Perkhidmatan Whoscall”, “data analisis statistik tanpa nama” mengecualikan sebarang “data peribadi”, dan semua “Data Peribadi” yang termasuk di dalamnya akan dipisahkan dan dienkripsi, dan semua log yang berkaitan akan digantikan dengan nombor rawak. Dalam pangkalan data Whoscall, Syarikat berusaha untuk menyelesaikan de-identification dengan rangkaian kod digit panjang yang bebas daripada ciri peribadi yang boleh dikenal pasti. Semua data tentang “Pengunjung Whoscall” yang digunakan, dicari atau diakses oleh anda akan dikenal pasti dan dicatat dengan cara tersebut, dan dianalisis, dikelaskan, dan dikenal pasti berdasarkan data tentang pengguna Whoscall yang diwakili oleh rangkaian kod digit panjang. Sila ambil perhatian bahawa Perkhidmatan Whoscall tidak akan mencatat, mengumpul, atau menyimpan rekod panggilan anda agar risiko penggunaan data anda tidak meningkat atau penggunaan data anda tidak terjejas secara negatif.

“Syarikat” akan menyimpan “data analisis statistik tanpa nama”, “Data Tidak Dikenalpasti”, dan log di antara pihak ketiga untuk tujuan analisis, supaya “Syarikat” dapat terus meningkatkan kualiti Perkhidmatan Whoscall.

Selain itu, jika “data analisis statistik tanpa nama” dan “data tidak dikenalpasti” melibatkan mana-mana data peribadi yang mungkin mengenalpasti anda secara langsung (termasuk tetapi tidak terhad kepada nombor telefon bimbit), “Syarikat” akan menggantikan data tersebut dengan kod, atau menjadikannya tanpa nama atau tersembunyi. Data peribadi yang dienkripsi boleh dipulihkan melalui dekripsi, dengan syarat “Syarikat” akan, sendiri atau melalui orang lain, mengembalikan kod-kod maya untuk tujuan analisis perkhidmatan, tertakluk kepada persetujuan pengguna berdaftar. Sementara itu, “Syarikat” tidak akan, dan tidak akan dapat, berkongsi dengan mana-mana pihak ketiga data peribadi anda yang belum dipisahkan dan dienkripsi untuk apa-apa tujuan.

(2) Penyedia perkhidmatan “Syarikat” mungkin mengekalkan penyedia perkhidmatan pihak ketiga untuk membantu mengurus dan menyediakan “Perkhidmatan Whoscall”. Oleh itu, “Syarikat” mungkin berkongsi “Data Peribadi” anda dengan penyedia kami untuk perkhidmatan awan, perkhidmatan pelanggan, analisis web, analisis aplikasi, dan perkhidmatan sistem OTP (Kata Laluan Sekali Guna). Walau bagaimanapun, kecuali jika penyedia perkhidmatan diperlukan untuk menjalankan “Data Peribadi” yang melibatkan perkhidmatan tertentu yang anda telah bersetuju, “Syarikat” tidak akan membenarkan penyedia perkhidmatan mengakses atau menghubungi “Data Peribadi” anda apabila data tersebut tidak dienkripsi. “Syarikat” akan menuntut agar penyedia perkhidmatan harus mengambil alih dan menjamin secara bertulis bahawa mereka tidak akan menggunakan data peribadi yang diakses atau dihubungi oleh mereka tanpa kebenaran atau melanggar undang-undang, atau untuk tujuan lain. Bagi meningkatkan kualiti “Perkhidmatan Whoscall”, anda bersetuju bahawa “Syarikat” boleh menjadikan “Data Peribadi” anda tersedia kepada pembangun teknikal luaran yang telah memasuki perjanjian kerahsiaan dengan “Syarikat” .

(3) Pematuhan undang-undang dan penguatkuasaan undang-undang Bagi mematuhi undang-undang, melindungi harta dan hak “Syarikat” atau pihak ketiga, mengekalkan kepentingan awam atau keselamatan individu, atau menghalang sebarang aktiviti yang mungkin bertentangan dengan undang-undang dan etika, jika diperlukan oleh undang-undang dan adalah perlu, “Syarikat” berhak untuk menjadikan mana-mana data anda tersedia kepada kerajaan, pegawai penguatkuasa undang-undang, atau mana-mana pihak ketiga yang dibenarkan di bawah undang-undang.

(4) Pemindahan perniagaan Dalam kes penggabungan, pengambilalihan, penyusunan semula, jualan aset atau kebankrapan, “Syarikat” tidak akan menghalang perniagaannya daripada dijual, diberikan, atau dipindahkan dalam cara lain, secara keseluruhan atau sebahagian, supaya maklumat perniagaan termasuk “Data Peribadi” dan “Data Pengguna” atau “Caller ID” anda mungkin diakses atau diterima oleh pihak ketiga yang bergabung dengan, memperoleh, atau menyusun semula “Syarikat” .

4. Tempoh Penyimpanan Data Peribadi

Semasa akses anda ke “Perkhidmatan Whoscall”, bagi memastikan perkhidmatan yang berkualiti atau mematuhi keperluan audit dalaman/kawalan dalaman Syarikat atau undang-undang dan peraturan berkaitan, kami perlu menyimpan data peribadi anda sehingga 30 hari kalendar selepas anda meminta pemadaman melalui e-mel atau dalam aplikasi. Untuk mengelakkan keraguan, jika anda memadam atau gagal mengakses “Aplikasi Whoscall” selama sekurang-kurangnya 12 bulan berturut-turut, anda dianggap tidak lagi mengakses Perkhidmatan dan Syarikat akan memadam data peribadi yang anda berikan untuk mengakses “Perkhidmatan Whoscall,” dan oleh itu, perenggan sebelum ini tidak terpakai. Jika, dalam masa sebulan sebelum pemadaman data peribadi anda, anda memberikan e-mel anda kepada Syarikat, Syarikat akan memberi anda pemberitahuan melalui e-mel; jika tidak, anda bersetuju bahawa Syarikat boleh memadam data peribadi anda secara terus. Jika terdapat undang-undang dan peraturan lain yang memperuntukkan tempoh penyimpanan data secara khusus, yang sama akan dikuasai, dan Syarikat akan menyimpan data sehingga akhir tempoh yang ditakrifkan di dalamnya.

5. Pemadaman Data Anda

“Syarikat” mengambil berat tentang perlindungan data, serta autonomi anda terhadap data tersebut. Keselamatan “Data Pengguna” (yang merangkumi “Data Peribadi” anda) yang dihantar oleh pengguna kepada kami adalah salah satu keutamaan “Syarikat”. Jika anda ingin memadamkan “Data Pengguna” anda, secara keseluruhannya atau sebahagian, sila hubungi kami melalui service@gogolook.com, Whoscall akan memproses permintaan anda dan memadamkan data yang berkaitan mengikut Terma Perkhidmatan dalam masa 30 hari kalendar selepas menerima permintaan tersebut. Pengguna yang ingin memadamkan atau menyembunyikan “Caller ID” beliau hendaklah menghantar e-mel ke privacy@gogolook.com dan kemudian mengikuti prosedur serta mengemukakan aduan mengikut arahan. Syarikat boleh memadam data peribadi anda dalam bentuk elektronik atau salinan karbon. Data peribadi yang disimpan dalam bentuk elektronik tidak akan dapat dipulihkan atau disimpan semula setelah dipadamkan, manakala data peribadi yang disimpan dalam salinan karbon akan dimusnahkan.

6. Telefon Bimbit Lain

“Perkhidmatan Whoscall” hanya terpakai kepada telefon bimbit yang dimiliki dan digunakan oleh anda secara peribadi. “Syarikat” akan menghantar mesej ke telefon bimbit anda untuk memberitahu anda tentang kata laluan bagi memastikan anda memiliki nombor telefon yang boleh diakses oleh “Perkhidmatan Whoscall”.

7. Perubahan Dasar

Dasar ini mungkin diubah dari semasa ke semasa. Jika demikian, Whoscall akan memaparkan dasar baru di Laman Web Kad Whoscall, atau memberitahu anda melalui “Program Aplikasi Whoscall”. Perubahan ini akan berkuat kuasa dengan serta-merta pada tarikh berkuat kuasa yang ditetapkan apabila dasar baru dikeluarkan. Akses berterusan anda kepada pelbagai perkhidmatan yang disediakan oleh Syarikat dan program aplikasi untuk perkhidmatan yang berkaitan akan membentuk persetujuan anda terhadap perubahan dan komitmen untuk mematuhi perubahan tersebut. Jika anda tidak bersetuju dengan perubahan tersebut, anda harus menghentikan akses kepada semua perkhidmatan dan program aplikasi yang disediakan oleh Syarikat. Kami mencadangkan agar anda memeriksa Dasar secara berkala untuk memastikan sama ada terdapat perubahan.

8. Keselamatan

“Syarikat” mengambil berat tentang perlindungan “Data Peribadi” anda. Bagi melindungi data anda daripada akses tanpa kebenaran, Gogolook akan mengamalkan piawai keselamatan, peralatan keras, dan peralatan elektronik yang diperlukan di bawah undang-undang tempatan yang terpakai di bidang kuasa di mana “Syarikat” berada.

9. Penghantaran Rentas Sempadan

Data anda mungkin dihantar dan disimpan di mana-mana komputer yang terletak di wilayah selain wilayah, negeri, atau negara di mana anda berada atau di mana-mana bidang kuasa lain di mana perlindungan privasi tidak terpakai dengan mudah seperti di tempat anda berada, termasuk pusat data di Amerika Syarikat dan Jepun. Data peribadi yang dikumpul akan dienkripsi melalui pelayan yang dilindungi dengan baik, dan kemudian dihantar ke pelayan data melalui rangkaian maklumat dan komunikasi dengan serta-merta. Jika anda berada di mana-mana negara selain Taiwan dan memilih untuk memberikan “Data Peribadi” anda kepada “Syarikat”, data yang berkaitan akan dihantar terus ke Taiwan dan diproses di Taiwan. Jika anda bersetuju dengan “Dasar Privasi” “Syarikat” dan mengemukakan data, anda bersetuju dengan penghantaran sedemikian.

10. Pautan ke Laman Lain

“Laman Web” mengandungi pautan ke laman web lain. Akses “Syarikat” ke sesetengah laman web atau paparan sesetengah iklan tidak mewakili sebarang pertalian dengan pihak ketiga, atau pengiktirafan, lesen, atau perwakilan antara kami dan pihak ketiga. “Syarikat” tidak mempunyai kawalan ke atas laman web pihak ketiga. Oleh itu, apabila anda melawat laman web lain melalui “Laman Web” atau “Perkhidmatan Whoscall”, “Syarikat” berharap anda membaca dasar privasi atau kenyataan mereka dengan teliti.

11. Laman Palsu

“Syarikat” mengambil berat tentang pencurian ID dan “Laman Palsu”. “Syarikat” mengutamakan perlindungan “Data Peribadi” anda. “Syarikat” tidak akan meminta maklumat kad kredit, akaun dan ID, kata laluan atau No. ID kebangsaan atau kod yang boleh dikenal pasti yang setara melalui e-mel atau nombor telefon yang tidak selamat atau tidak dikenali, sekarang atau pada masa depan. Walaupun begitu, jika anda mempunyai sebarang soalan mengenai Dasar Privasi kami, sila e-mel kepada: privacy@gogolook.com

12. Dasar Kanak-Kanak

Whoscall tidak akan mengumpul maklumat peribadi mana-mana kanak-kanak yang berumur kurang daripada 14 tahun dengan sengaja. Jika ibu bapa atau penjaga mana-mana kanak-kanak mendapati bahawa kanak-kanak tersebut telah memberikan maklumat peribadi mereka kepada Whoscall tanpa kebenaran daripada mereka, mereka harus menghubungi kami melalui service@gogolook.com. Jika Whoscall menemui sebarang maklumat peribadi yang diberikan oleh kanak-kanak yang berumur kurang daripada 14 tahun, Whoscall akan memadamkan semua dokumen yang berkaitan, tetapi ini tidak mewakili bahawa Whoscall dapat atau diwajibkan untuk menghalang atau memadamkan maklumat peribadi yang diberikan oleh kanak-kanak yang berumur kurang daripada 14 tahun.

13. Pentadbir Utama Data Peribadi

Pegawai Privasi Utama Syarikat berfungsi sebagai pentadbir utama yang bertanggungjawab terhadap perlindungan data peribadi. Jika anda mempunyai sebarang soalan atau komen mengenai “Dasar,” maklumat hubungan kami dinyatakan seperti berikut: Alamat: 6 F., No. 319, Sec. 2, Dunhua S. Rd., Da’an Dist., Bandar Taipei 106033, Taiwan (R.O.C.)
E-mel: cpo@gogolook.com, atau service@gogolook.com

14. Versi Dasar Sebelum Ini

Tarikh Isu: 7 November 2023
Tarikh Isu: 18 Januari 2022
Tarikh Isu: 28 Ogos 2020
Tarikh Isu: 12 Mei 2020