ดาวน์โหลดฟรี
Free download whoscall app
Scan and Download Whoscall
Brand IdentityBrand Identity

Brand Identity

ดาวน์โหลดข้อมูลอื่นๆ

โลโก้บริษัท
.png
ไอคอนแอป (สำหรับ iOS และ Android)
.png
ภาพถ่ายหน้าจอ (สำหรับ iOS)
.png
ภาพถ่ายหน้าจอ (สำหรับ Android)
.png

คู่มือการใช้แบรนด์

การใช้สี

สำหรับแบรนด์ Whoscall จะมีการใช้รหัสสีหลักทั้งหมด 3 สี ดังนั้นเราจึงขอให้คุณไม่ปรับแต่งรหัสสีเหล่านี้เพื่อไม่ให้เกิดการเข้าใจผิด

Whoscall Green
#00C300
C72 M0 Y100 K0
Whoscall White
#FFFFFF
C0 M0 Y0 K0
Whoscall Dark Gray
#424C5F
C77 M65 Y44 K28

การเว้นช่องว่าง

สำหรับโลโก้หลักของแบรนด์ Whoscall จะเว้นพื้นที่ช่องว่างตามนี้

การใช้ตัวอักษรพิมพ์ใหญ่

ในการเขียนชื่อแบรนด์ Whoscall จะต้องใช้ตัวอักษร W แบบอักษรตัวพิมพ์ใหญ่ และ c แบบอักษรตัวพิมพ์เล็กเสมอ

Whoscall

ยอดเยี่ยมตามนี้เลย

whoscall
x ห้ามใช้ W แบบอักษรตัวพิมพ์เล็ก
WhosCall
x ห้ามใช้ c แบบอักษรตัวพิมพ์ใหญ่
Whos call
x ห้ามเว้นวรรคระหว่างคำ
Whoskall
x หลีกเลี่ยงการสะกดคำผิด