ดาวน์โหลดฟรี
Free download whoscall app
Scan and Download Whoscall
ความปลอดภัยความปลอดภัย

เทคโนโลยีของ Whoscall

เราช่วยตรวจสอบสายที่ไม่พึงประสงค์และเป็นอันตรายต่อผู้รับสาย
และช่วยสร้างความเชื่อมั่นในเรื่องความปลอดภัยของการสื่อสาร
ด้วยเทคโนโลยีที่สามารถระบุหมายเลขโทรศัพท์ได้ด้วยฐานข้อมูล
ที่มีอยู่มากมายและด้วยระบบ AI

ที่สุดของความแม่นยำ

เทคโนโลยีการคาดการณ์อัจฉริยะ

Whoscall ได้ใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์อัจฉริยะ (AI Prediction Technology) ที่ทันสมัยในการวิเคราะห์และคาดการณ์กลุ่มที่หลอกลวง เพื่อการระบุตัวตนของหมายเลขที่ผิดปกติและแจ้งเตือนล่วงหน้า

น่าเชื่อถือที่สุด

การรายงานจากผู้ใช้ทั่วโลก

การรายงานโดยผ่านระบบที่ใช้กันอย่างแพร่หลายทั่วโลก Whoscall สามารถสร้างระบบการระบุตัวเลขที่ทันสมัยและแม่นยำที่สุด ทีมตรวจสอบหมายเลขจะคอยตรวจสอบการรายงานอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการนำข้อมูลรายงานหมายเลขที่ไม่ถูกต้องออกจากระบบ

เคร่งครัดที่สุด

การร่วมมือกันระหว่าง Whoscall และ หน่วยงานนานาชาติ

Whoscall ทำงานร่วมกับรัฐบาลจากนานาชาติอย่างใกล้ชิดเพื่อแบ่งปันฐานข้อมูลของหมายเลขมิจฉาชีพ เพื่อช่วยในการตรวจสอบหมายเลขให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ครอบคลุมทั่วถึงที่สุด

ฐานข้อมูลเบอร์สาธารณะ

Whoscall สามารถรวบรวมชุดข้อมูลผ่านเทคโนโลยีที่ล้ำสมัยได้อย่างครอบคลุม จึงทำให้ Whoscall สามารถค้นหาข้อมูลสาธารณะได้ทั่วโลก

ได้รับการรับรองจาก International Information Security Program

Whoscall พัฒนาข้อกำหนดด้านความปลอดภัยของข้อมูลสำหรับ
ผู้ใช้งานอยู่เสมอเพื่อปกป้องข้อมูลของผู้ใช้งานอย่างถึงที่สุด
แอปพลิเคชัน Whoscall ได้รับรองตามมาตรฐาน ISO 27001 และ ISO 27701

ISO 27001
Information Security Management System,ISMS
Download certificate
ISO 27701
Privacy Information Management System,PIMS
Download certificate

นโยบายการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล

เรามีกลไลที่ช่วยคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอย่างรัดกุมWhoscall มีความมุ่งหวังที่จะสร้างระบบที่ช่วยยืนยันหมายเลข
โทรศัพท์ให้คุณได้อย่างแม่นยำมากที่สุด เพื่อช่วยให้คุณ
สามารถทราบแหล่งที่มาของเบอร์ที่คุณไม่รู้จักมาก่อนทันที
ป้องกันสายสแปมและสายรบกวนต่างๆ และเราอยากให้
คุณมั่นใจว่า ข้อมูลต่างๆ ของคุณจะได้รับความคุ้มครองเป็น
อย่างดี และเราจะไม่นำข้อมูลของคุณไปจำหน่ายอย่าง
ผิดกฎหมายหรือเปิดเผยต่อบุคคลที่สามอย่างแน่นอน

เรามีระบบช่วยป้องกันการเข้าถึงข้อมูลและตัวตนของคุณ
(Data Anonymization)
หลังสิ้นสุดการสนทนา ข้อมูลเบอร์โทรศัพท์และการค้นหาต่างๆ
ของคุณทั้งหมดจะถูกทำให้ระบุตัวตนไม่ได้ ด้วยเทคโนโลยี
อำพรางตัวตน (De-identification) และเราอยากให้คุณมั่นใจ
ว่าเราจะไม่ส่งต่อหรือใช้ข้อมูลที่ไม่สามารถระบุที่มา
หรือที่ไม่ได้เข้ารหัสเหล่านี้อย่างเด็ดขาด

เราจะไม่ขอสิทธิ์ในการเข้าถึงแอปของคุณอย่างไม่จำเป็นเราจะขออนุญาตเข้าถึงแอปของคุณในกรณีที่คุณเริ่มเปิดใช้งาน และเพื่อส่งมอบข้อมูลที่จำเป็นต่อการใช้งานให้กับคุณเท่านั้น โดยเราจะชี้แจงให้คุณทราบถึงรายละเอียดก่อนจะขออนุญาตเข้าถึงแอป ซึ่งทั้งหมดนี้ คุณสามารถยกเลิกการขอสิทธิ์เข้าถึงแอปได้ตลอดเวลา

อ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล

Whoscall ดูแลและรับผิดชอบในเรื่องความปลอดภัยของข้อมูลแก่ผู้ใช้งานทุกคน เราใช้กระบวนการการเข้ารหัสแบบ Advanced Encrption Standard (AES) บนอุปกรณ์มือถือ เพื่อให้คุณแน่ใจว่าข้อมูลของคุณจะถูกจัดเก็บไว้เป็นอย่างดี นอกจากนี้ยังใช้กระบวนการของการเข้ารหัสข้อมูลแบบ Secure Socket Layer (SSL encryption) เพื่อให้การรับส่งข้อมูลบนอินเตอร์เน็ทปลอดภัยยิ่งขึ้น

ข้อมูลทั้งหมดที่คุณให้จะถูกรวบรวมเป็นข้อมูลการวิเคราะห์ทางสถิติซึ่งไม่สามารถระบุตัวบุคคลได้ เราพยายามอย่างเต็มที่เพื่อรับรองความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยของข้อมูลของคุณ

สำหรับผู้ใช้ Android ทาง Whoscall จะมีการขออนุญาตเข้าถึงแอป เพื่อให้เราได้ส่งข้อมูลเกี่ยวกับฟีเจอร์ต่างๆ ให้คุณได้ เช่น การขออนุญาตตั้งค่า Whoscall ให้เป็นแอปหลักในการใช้งานโทรศัพท์ของคุณ เพื่อสามารถตรวจสอบสายที่โทรเข้ามาได้เร็วขึ้น และเพื่อให้คุณแน่ใจว่าเบอร์ที่คุณบล็อกถูกต้องและใช้งานได้จริง นอกจากนี้ทางแอปได้ขออนุญาตเข้าถึงข้อความ SMS เพื่อให้สามารถยืนยันและระบุถึงแหล่งที่มาของข้อความได้อีกด้วย

ในการขอสิทธิ์เข้าถึงแอป ระบบจะทำการขออนุญาตก่อนเสมอ หากคุณไม่ต้องการให้เราเก็บข้อมูล หรือใช้ข้อมูลใดๆ ของคุณ คุณสามารถยกเลิกหรือปฏิเสธการขอเข้าถึงเหล่านั้นได้ตลอดเวลา อย่างไรก็ตาม เพื่อให้คุณใช้งานแอปได้เต็มรูปแบบและมีประสิทธิภาพมากขึ้น เราจึงอยากให้คุณอนุญาตให้เราเข้าถึงการตั้งค่าที่จำเป็นสำหรับแอป ตามรายละเอียดด้านล่างนี้

ด้วยข้อจำกัดของระบบ iOS สำหรับผู้ใช้ iOS ทาง Whoscall จะขออนุญาตคุณในการใช้ระบบ APNs (Apple Push Notification Service) เท่านั้น

【สำหรับผู้ใช้ Android การเปิดใช้งานฟีเจอร์ต่างๆ ของแอป จำเป็นต้องได้รับการอนุญาตให้เราเข้าถึงเมนูเหล่านี้บนโทรศัพท์ของคุณ】

  • โทรศัพท์/ บันทึกการโทรเข้า-ออก/ รายชื่อติดต่อ: เพื่อให้เราสามารถระบุหมายเลขโทรศัพท์ และเครือข่ายของผู้ที่โทรเข้ามา รวมถึงบล็อกเบอร์ที่โทรเข้ามา ซึ่งการขอเข้าถึงเมนูเหล่านี้จำเป็นต่อการใช้งานแอป
  • ตั้ง Whoscall ให้เป็นแอปหลักสำหรับการโทร: เพื่อให้เราได้ตรวจสอบสายที่โทรเข้ามาได้เร็วขึ้น และเพื่อให้แน่ใจว่าเบอร์ที่บล็อกเป็นเบอร์ที่ถูกต้อง
  • ข้อความ SMS: เพื่อสามารถระบุแหล่งที่มาของข้อความที่ส่งมาได้
  • ตั้ง Whoscall เป็นแอปหลักสำหรับการรับส่งข้อความ: เพื่อบล็อกหรือส่งข้อความ SMS ที่คุณไม่ต้องการ
  • กล้องถ่ายรูป/ รูปภาพและวีดีโอ/ เพลงและเสียง/ ไมโครโฟน: เป็นการขออนุญาติเพื่อเข้าถึงข้อมูลที่จำเป็นเพื่อให้สามารถส่งข้อความ MMS มัลติมีเดีย (ฟังก์ชันย่อยของ SMS) ผ่าน Whoscall ได้
Whoscall จะไม่ตรวจสอบการสนทนาทางโทรศัพท์ของคุณ เพราะถือเป็นหลักปฏิบัติที่สำคัญของธุรกิจเรา